עורך דין ביטוח

עורך דין ביטוח

עורך דין ביטוח

עורךם דין ביטוח

 

מדוע דוחה חברת הביטוח תביעות וכיצד ניתן להתמודד עם כך?

לחברת הביטוח סיבות מגוונות לדחיית תביעות ביטוח.

.להלן הסיבות הנפוצות:

העדר כיסוי בפוליסה – לדוגמא: בפוליסת ביטוח עסק בוטחה תכולת העסק כנגד סיכוני אש ולא נרכש כיסוי פריצה. בעקבות פריצה לעסק הוגשה תביעה לחברת הביטוח ונדחתה בנימוק שפריצה לא בוטחה. במקרה זה הצדק עם חברת הביטוח, אלא אם הלקוח ביקש לרכוש כיסוי זה אך בשל טעות הוא לא נרכש. מה ניתן לעשות? מבחינת הפוליסה אין כיסוי, ניתן לנסות לבקש תשלום לפנים משורת הדין שנתון לשיקול דעתה של חברת הביטוח ומתבסס על שיקולים מסחריים בעיקר.

הפרת תנאי הפוליסה – לדוגמא: הכיסוי הביטוחי כנגד נזקי פריצה לדירה כפוף לקיום סורגים בחלונות. אירעה פריצה והסתבר שאין סורגים. התביעה נדחתה בשל אי קיום תנאי המיגון. מה ניתן לעשות? יש לבדוק את הרלבנטיות של הפרת תנאי המיגון לתוצאה הסופית. אם הפריצה אירעה באמצעות ניפוץ מנעול הדלת, הרי שהעדר הסורגים איננו רלבנטי לפריצה וניתן לערער על הדחיה.

ויכוח על פרשנות הכיסוי – לעיתים מתעורר ויכוח על "כוונת המשורר" בפוליסה. כמו בכל תחום, ייתכנו פרשנויות שונות לסעיפים שונים ויתכן שניתן למצוא פרשנות לטובת המבוטח.

כפי שניתן לראות, לפחות בשתי הדוגמאות האחרונות אין מסקנות חותכות ביחס לכיסוי או העדר הכיסוי הביטוחי ויש מקום לקיים דיון ענייני ומקצועי עם חברת הביטוח.
למבוטח הממוצע אין בדרך כלל את הכלים להתמודד עם כך, אין זה תחום התמחותו.
לצורך כך מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין ביטוח הבקיא בסעיפי הפוליסה ובפרשנותם ומכיר היטב את התנהלות חברות הביטוח. הוא יידע להתמודד איתן וככל שיכנס לתמונה בשלב מוקדם יותר, כך יגדלו הסיכויים להשגת תוצאות משופרות.

מחפש/ת עורך דין חיפהעורכי דין חיפה ? משרד עורכי דין תבור ושות' בחיפה ישמחו לעמוד לשירותך.